skip to content

     

U kunt donateur worden voor ieder bedrag: de hoogte bepaalt u zelf, per maand, per kwartaal of per jaar. Dit kunt u doen door onderstaande machtigingskaart uit te printen en op te sturen naar: Administratie Dierenvoedselbank Haaglanden, Westhovenplein 90, 2532 BD te Den Haag - of door het zelf over te maken op IBAN bankrekening NL44 INGB 0007 1325 11 t.n.v. Dierenvoedselbank Haaglanden.

Met uw financiële steun kunnen wij dan de dieren bij hun baas helpen houden. De Dierenvoedselbank is onderdeel van het Knagertje en deze is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ofwel Goed Doel). U kunt uw gift dus in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Zo hebben deze dieren, hun baasjes, en ook u er extra plezier van!

Momenteel zijn we in het proces om de Dierenvoedselbank te verzelfstandigen. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 64365638. Vanzelfsprekend zal ook de Dierenvoedselbank als ANBI bij de Belastingdienst worden aangemeld. Onderstaande papieren machtingsformulier zal nog worden aangepast.

 

 

 

Wanneer u bijvoorbeeld dierenvoeding of andere dierenbenodigdheden doneert, plaatsen wij daar graag een melding + foto van op onze Facebook pagina: https://nl-nl.facebook.com/dierenvoedselbankhaaglanden

 

Bestedingen Dierenvoedselbank Haaglanden

De voornaamste uitgaven van de Dierenvoedselbank zijn het aanschaffen van dierenvoer, als er niet voldoende ingezameld is om de dieren van voedsel te voorzien. Daarnaast wordt er huur betaald voor de ruimten voor opslag van dierenvoedsel en het maken van de dierenvoedselpakketten. Ook zijn er kosten voor het distribueren van de paketten van de centrale opslag naar de uitgiftepunten. Zie ook:  http://dierenvoedselbank.geef.nl/doel/dierenvoedselbank/

 

 

 Copyright dierenvoedselbank.org © 2014 - 2018

Copyright © 2010 Home | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker